Architektonický komplex Gymnázia J. G. Tajovského a Obchodnej akadémie na Tajovského ulici č. 25 vytvoril Ing. arch. Pavel Rek. Architektonický návrh objektov vznikal medzi rokmi 1967 – 71 a samotná  realizácia medzi rokmi 1968 – 89. Po roku 1989 bola architektúra školy nadväzujúca na dedičstvo československého funkcionalizmu narušená viacerými neautorskými stavebnými zásahmi a „praktickými riešeniami“, ktoré nerešpektovali pôvodné hmotové skladby a narušili jej celkový výrazový charakter. Umelecky výnimočne poňatý areál školského dvora z tvarovaného a pohľadového betónu vznikol v spolupráci architekta Pavla Reka so sochárom a maliarom Jaroslavom Kubičkom. V priestoroch medzi dvoj a trojpodlažnými krídlami s učebňami autori vytvorili prestávkové dvory a voľné priestranstvá. Jadru vnútorného nádvoria dominuje centrálne schodisko, okolo ktorého sú komponované mohutne tvarované schodištia vedúce do polouzavretých oddychových zón, poskytujúcich priestor na  intímnejšie trávenie voľného času. Veľkoryso poňaté hmoty z  pohľadového betónu ohraničuje plocha dnes už žiaľ nefunkčnej bazénovej fontány. Dvor počítal s výsadbou zelene, ktorá v kombinácii s vodnými plochami dotvárala a harmonizovala rozsiahly oddychový priestor. Z hľadiska symbiózy výtvarného diela a architektúry patrí riešenie nádvoria školy k najoriginálnejším a najcennejším umeleckým realizáciám vo verejnom priestore na území mesta Banská Bystrica