Betónové reliéfne plastiky k 35. výročiu SNP vytvoril akademický sochár Mikuláš Palko v spolupráci s architektmi P. Rekom a J. Rommerom. Plastiky boli osadené pri vstupoch do mesta Banská Bystrica pod obcou Badín a nad obcami Kostiviarska, Jakub, Uľanka. Nachádzajú sa v blízkosti štyroch rôznych úsekov rýchlostnej komunikácie , ktorej výstavba prebiehala v 70. a 80. rokoch 20. storočia. Realizácia plastík bola súčasťou tejto výstavby a financovala sa z jej rozpočtu. Vtedajší štát investoval do rozvoja monumentálnej výtvarnej tvorby veľké finančné čiastky. Na základe  Uznesenia vlády ČSSR č. 355/65 o rozpočtových pravidlách investičnej výstavby bolo zabezpečené financovanie výtvarného umenia v architektúre vo výške od 0,5 % až po 4 % priamo z celkového rozpočtu každej realizovanej stavby a to aj inžinierskej či priemyselnej.
Plastiky odhalili v roku 1981 a boli venované 35. výročiu SNP. Verejný priestor mesta Banská Bystrica, ako dôležitého centra antifašistického odboja, bol po r. 1945 významne definovaný monumentálnou tvorbou venovanou tejto téme. Zachované pomníkové a pamätníkové monumenty boli však realizované prevažne počas nasledujúceho, opätovne totalitného režimu komunistickej strany.