Objekt Univerzum sa nachádza vo vnútro blokovom priestore sídliska Sásová na Beskydskej ulici. Plastika je  komponovaná na trojuholníkovej, železobetónovej základni, ktorej nosné prvky sa dvíhajú do výšky 7 metrov. Centrálny objekt oceľovej gule umiestenený v kruhovom otvore bol pôvodne kinetický a vnútorné pretínajúce sa plochy kruhov natreté výraznými farbami – žltá, oranžová, červená. Okolie plastiky medzičasom prerástla zeleň, ktorá potláča jej dômyselne vybudovanú konštrukciu a monumentalitu. Michal Kern (1938 – 1994) študoval maľbu na VŠVU v Bratislave u prof. J. Mudrocha. Počas obdobia socializmu patril k umelcom neoficiálnej scény a venoval sa najmä konceptuálnemu a akčnému umeniu. Umelecké akcie realizoval s pomocou prírodných dejov, zachytával ich efemérnosť, náhodnosť a dokumentoval ich fotografiou. Michal  Kern žil v rodinnej kúrii v Močiaroch pri Liptovskom Mikuláši, okolitú prírodu svojho rodiska považoval za svoj ateliér. Jeho diela sú zastúpené v domácich a zahraničných zbierkach.