V lokalite Štiavničky boli v šesťdesiatych rokoch 20. storočia vybudované viaceré moderné športové objekty -  futbalový štadión, športová hala a krytá plaváreň.
Interiér športovej haly bol výtvarne dotvorený monumentálnym kovovým reliéfom s abstraktným amorfným motívom, komponovaným na plechových štvoruholníkových platniach, vytvárajúcich „mozaiku“ na pohľadovej stene v ústrednom priestore vstupnej haly so schodiskom. Autora výtvarnej realizácie sa z dôvodu zničenej dokumentácie žiaľ nepodarilo zistiť, hoci dielo sa zachovalo dodnes v pomerne dobrej kondícii.  Plastika Športovci  od akademického sochára Milana Štefunka bola situovaná v exteriéri, pred športovou halou Štiavničky a pravdepodobne vznikla v roku 1967, krátko po výstavbe objektu. V zbierke Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici je zachovaný epoxidový model diela s rozmermi 130 x 101x 39 cm a názvom Torzo, podľa ktorého autor neskôr  sochu v kameni realizoval. V abstraktnom sochárskom diele autor spojil figuratívnosť so znakovým vyjadrením „fázovaného“ pohybu tela športovca, inšpirovaný avantgardnými postupmi futurizmu. Plastika nebola od svojho vzniku ošetrovaná a vyžaduje odbornú rekonštrukciu. Umelecké hodnoty diela sú znižované rôznymi dočasnými objektami, ktoré sú počas roka nevhodne umiestňované v blízkosti plastiky – drevený objekt na odkladanie bicyklov, trampolína.