Pomník Odkrývanie je venovaný odkazu a pamiatke banskobystrického rodáka Jána Langoša (1946 – 2006),
 zakladateľa Ústavu pamäti národa. Z hľadiska kultúrneho a umeleckého významu je najhodnotnejším
pomníkom, ktorý vznikol na území mesta Banská Bystrica po roku 1989. Ideové posolstvo pomníka je
postavené na myšlienke pochádzajúcej z textu preambuly Zákona o založení Ústavu pamäti národa, ktorý
hovorí : „ Ten kto nepozná svoju minulosť je odsúdený ju opakovať.“ Autori diela Ing. arch. Karol Rosmány
a jeho syn Mgr. art. Matej Rosmány zakomponovali text do jednoduchej archetypálnej formy mramorového
hracieho stolčeka, ktorý je vybudovaný v proporčnej ľudskej mierke s výškou 80 cm a rozmermi hracej dosky
 stola 122x122 cm. Vrchná doska stola je vyložená pohyblivými mramorovými doštičkami, štvorcového tvaru,
ktoré môže divák presúvať jednoduchým pohybom ruky, pričom postupne odhaľuje posolstvo myšlienky
ukrytej v texte. Pod každou z doštičiek sa nachádza jeden znak textu z ktorého divák zloží výrok.
Na záver sa objavia iniciály Jána Langoša. Interaktívne dielo počíta s aktívnou účasťou diváka a aj takýmto
spôsobom upozorňuje na dôležitú potrebu participácie a osobnej zodpovednosti  každého občana pri
zachovávaní a udržiavaní demokratických hodnôt. Premyslene zvolená forma pomníka, vyzdvihujúca význam
 hry, či hravosti dokáže sprostredkovať vážny spoločenský odkaz bez pátosu a okázalosti.
Nápad realizovať v Banskej Bystrici pomník venovaný odkazu Jána Langoša vznikol pri prvom výročí jeho
 tragickej smrti, v júni 2007. Verejná sochársko-architektonická súťaž prebehla na prelome rokov 2007 /2008
a odbornej komisii posudzujúcej návrhy boli predložené práce od siedmych súťažiacich autorov.
Zámerom iniciátorov, skupiny nezávislých poslancov MsZ, bolo uctiť  si pamiatku tohto banskobystrického
rodáka a zároveň zdôrazniť potrebu ochrany kolektívnej pamäti v meste i v celej krajine.