Kinetické objekty od akademického maliara Michala Kerna patria k najhodnotnejším zachovaným realizáciám monumentálnej tvorby vo verejnom priestore Banskej Bystrice z obdobia 70. rokov. 20. storočia. Návrhy na ich realizáciu autor pripravil v r. 1972 a 1973 a boli určené pre dve najväčšie banskobystrické sídliská Fončordu a Sásovú. Objekt „Mobil“ výtvarne dotváral Stredisko občianskej vybavenosti Mladosť a bol umiestnený v blízkosti Divadla hudby na ulici Družby. Divadlo bolo po roku 1989 zbúrané a v r. 2014 bol na parcele postavený  nový bytový dom. Hoci je Kernov kinetický objekt po štyridsaťročnej existencii značne poškodený a vyžaduje odbornú rekonštrukciu jeho jednoduchá, racionálne poňatá, geometrická kompozícia korešponduje s tvaroslovím modernej novostavby a významne dotvára estetické hodnoty prostredia aj v súčasnosti. Autor pri navrhovaní objektu vychádzal z umeleckých postupov geometrickej abstrakcie, konštruktivizmu a kinetizmu.