Pred vstupom do dvora, v blízkosti parkoviska pred školou sa nachádzajú ďalšie dve plastiky – Lienka a Trojlístok od Jaroslava Kubičku, ktoré boli vytvorené v roku 1986 a na miesto sekundárne osadené. Pôvodne boli určené pre napokon nerealizovaný areál materskej školy na sídlisku Sever, ktorý projektoval Ing. arch. Pavel Rek v roku 1977. Obe plastiky si vyžadujú pohľadovo vhodnejšie premiestnenie a rekonštrukciu. Trojlístok je ukrytý pod vetvami ihličnanov, ktoré vyrástli v jeho blízkosti a pohľad na plastiku Lienka je znemožnený oplotením súčasného  majiteľa pozemku.