V roku 1972 bola v Československu prijatá Koncepcia práce ZPOZ – Zborov pre občianske
záležitosti. V rámci práce ZPOZ bol vytvorený organizačný rámec na výstavbu obradných siení –
sobášne siene, krematória. Koncepčná výstavba obradných siení mala ideologické pozadie a jej cieľom bolo
 nahradiť cirkevné obrady civilnými. Krajské národné výbory mali za úlohu zabezpečiť  výstavbu
týchto zariadení, pričom sa počítalo aj s podporou monumentálnej tvorby pre vznikajúcu
architektúru. Budova krematórium bola postavená v rámci tohto nariadenia. Nachádza sa na
svahovitom teréne v pôsobivo zalesnenom prostredí, južne od Banskej Bystrice pri obci Kremnička.
Autorom architektúry, ktorá bola realizovaná v r. 1980 bol architekt Igor Teplan st., ktorý oslovil k spolupráci
akad. sochára Miroslava Ksandra a akad. maliarku a sochárku Elenu Bellušovú, ktorí sa podieľali na výtvarnom
doriešení modernej budovy krematória.