Do budovy krematória sa vstupuje úzkou vysokou bránou, na ktorej
dominujú figurálne reliéfy zobrazujúce, mystickú postavu, zahalenú  drapériou. Ľavé
 krídlo dverí zachytáva postavu od chrbta pričom gestom ruky komunikuje so svojim pendantom na
pravej strane, kde je tajomná postava otočená k prichádzajúcemu. Citlivo stvárnené dielo s moderným
výrazom rešpektuje staré náboženské zobrazovacie tradície a podporuje intímny charakter pietneho miesta.
Centrom obradnej siene krematória je valcová stena s pohyblivou konštrukciou vybudovanou okolo katafalku,
 ktorú navrhla a realizovala Elena Bellušová. Autorka použila na výstavbu steny netradičný materiál hliník.
Reflexná plocha tohto materiálu výrazne odráža svetlo, ktoré  symbolicky  spájame s poslednou rozlúčkou.
Povrch steny je vyzdobený vertikálnou abstraktnou maľbou v strieborných a zlatých tónoch.