Areálu Rooseveltovej nemocnice dominuje jedna z najmonumentálnejších a najkrajších fontán v meste,

 pomenovaná symbolicky Kvet života. Svojimi jednoduchými kruhovými tvarmi korešponduje

s pravouhlými hmotami pavilónov,  humanizuje a harmonizuje veľkorysý nástupný

priestor nemocničného komplexu. Hlavný bazén fontány je založený na kruhovom pôdoryse

s vnútorným priemerom 15,5 m. V strede bazéna je osadený 4,75 m vysoký kvet guľového tvaru,

komponovaný ako šperk z množstva menších guľových  útvarov z lešteného nerezu s triskami.

Plochu betónového bazéna  vypĺňajú ešte tri menšie, asymetricky a stupňovite  rozmiestnené betónové

„taniere“ rôznych veľkostí s malými guľovými triskami. Betónové časti obruby bazéna a vnútorných

tanierov boli pôvodne obložené keramikou. V súčasnosti, po viac ako tridsiatich rokov od realizácie

tohto umelecky vysoko hodnotného diela, je fontána v havarijnom stave a vyžaduje rozsiahlu rekonštrukciu.

 Po jej realizácii by mohol Kvet života opäť zažiariť v lúčoch letného slnka, odrážať sa v  zrkadle

vodnej hladiny a návštevníkom i pacientom nemocnice poskytnúť okrem osvieženia i 

estetický zážitok. Autorom fontány je architekt Štefan Imrich (1919 – 1999) , ktorý ju navrhol a realizoval

spoločne so svojimi synmi Róbertom Imrichom (1949 – 2000) a Pavlom Imrichom (1952).