Monumentálny keramický „mozaikový obraz“ Jánošík a jeho družina je umiestnený v interiéri vstupnej haly pôvodného klubu Slovenka a vypĺňa celú plochu pohľadovej steny.  Mnohofigurálna kompozícia s ústrednou postavou Jánošíka zobrazeného v spoločnosti tancujúciach  zbojníkov je prejavom typického Fullovho štýlu spájajúceho podnety európskeho avantgardného umenia s inšpiráciami z ľudovej tvorby, detského prejavu a ikonopisnej maľby. Dekoratívna plošnosť, žiarivé farby, geometrická štylizácia tvarov a zrozumiteľná naratívnosť jeho obrazov zabezpečili nášmu najvýznamnejšiemu výtvarníkovi 20. storočia mnohé medzinárodné ocenenia a divácku obľúbenosť. V poloverejnom priestore predajne  je dnes obraz nedôstojne obložený rôznym tovarom a jeho umelecké hodnoty zdevalvované. Ľudovít Fulla (1902 – 1980) v rokoch 1921 — 1922 študoval na súkromnej škole G. Mallého v Bratislave a v rokoch 1922 — 1927 na Umeleckopriemyselnej škole v Prahe (prof. A. Hofbauer, F. Kysela). Spolu s M. Galandom ako prví vystúpili s programovým vyhlásením moderného umenia na Slovensku, ktoré bolo uverejnené formou Súkromných listov Fullu a Galandu v rokoch 1930 — 1932. Už od tridsiatych rokov reprezentoval slovenské moderné umenie na medzinárodných fórach, okrem iného na bienále v Benátkach (1934, 1942, 1954, 1956, 1962, 1966), na výstave svetového moderného umenia v Bruseli (1935) alebo na Svetovej výstave v Paríži (1937), kde za obraz Pieseň a práca získal cenu Grand Prix. Vystavoval na bienále v São Paolo (1957) a na EXPO ’58 v Bruseli získal zlatú medailu. Jeho celoživotné dielo je vystavené v Galérii Ľudovíta Fullu v Ružomberku, ktorá je súčasťou SNG.