Diela Andreja Rudavského a Ľudovíta Fullu pôvodne výtvarne dotvárali interiér spoločenského klubu textilného závodu Slovenka na Lazovnej ulici. Po roku 1989 prešli priestory klubu do súkromného vlastníctva a dnes sú sídlom predajne firmy Exima.
V pôvodnom klube „Slovenka“ boli v 60. rokoch organizované rôzne kultúrne podujatia, výstavy, koncerty a najmä obľúbené tanečné zábavy pri živej hudbe takzvané čaje o piatej. Pozoruhodne vysoká úroveň výtvarnej výzdoby závodného klubu, ktorú realizovali najvýznamnejší slovenskí umelci 20. storočia údajne súvisí s návštevou Nikitu Chruščova v Banskej Bystrci. Najvyšší sovietsky predstaviteľ sa zúčastnil ústredných osláv SNP v auguste 1964 a v rámci jeho oficiálnej návštevy bola naplánovaná aj prehliadka klubu Slovenka , ktorý mal reprezentovať vysokú úroveň kultúrneho vyžitia pracovníkov závodu.  
Objekt od Andreja Rudavského  s názvom Inustrializácia Slovenska bol pôvodne  komponavaný ako monumentálna závesná socha, uchytená v strope tanečnej siene. Experimentálne dielo je na dobu svojho vzniku veľmi novátorské a využíva postup práce asambláže v kombinácii s deštrukciou. Výsledný robustný objekt neofuturistickej sochy je tvorený kombináciou zváraných industriálnych kovových segmentov  s autorskými,  mytologicko – pohanských tvarovými prvkami. V súčasnosti je objekt poškodený a umiestnený v objekte predajne na zemi, kde je obložený rôznym tovarom.