Bronzová plastika „Fontána“ bola vytvorená v r. 1984 a pôvodne tvorila súčasť fontány na terase reštaurácie Šalgotarján, v Centre vybavenosti na sídlisku Fončorda. Po r. 1989 a majetkovo – právnych zmenách, ktoré v komplexe obchodov a služieb prebehli, bola fontána nedôstojne znehodnotená. Na  kruhovom pôdoryse bazéna fontány  bol vybudovaný drevený altánok, ktorý slúži ako letná terasa reštaurácie. Z fontány sa zachovala len ústredná bronzová plastika, ktorú jej autor akademický sochár Mikuláš Palko tvaroval ako hladkú vejárovitú hmotu, pre hru tečúcej vody. Plastika je dnes prenesená na nové miesto v závere Dolnej ulice a hoci sa už  nenachádza v priestore, pre ktorý bola navrhnutá, jej umelecké hodnoty zostali nespochybnené. Mikuláš Palko realizoval pre komplex Šalgotarián aj dalšie výtvarné diela v interiéri reštaurácie a kaviarne na poschodí. Monumentálny sadrový reliéf – Oblaky a vtáci ( 1984) a monumentálny drevený reliéf Let vtákov (1984).

Akademický sochár Mikuláš Palko (1934, Detva – Korytárky), študoval (1959 – 1965) figurálne sochárstvo u prof. Jozefa Kostku na Vysokej škole Výtvarných umení v Bratislave. Po ukončení štúdií pôsobil v Banskej Bystrici ako pedagóg na Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty (1966 – 79) a neskôr ako umelec v slobodnom povolaní. Popri komornom sochárstve a kresbe sa venoval aj realizáciám monumentálnych výtvarných diel v architektúre. V 70. a 80. rokoch 20. storočia vytvoril na území mesta Banská Bystrica viacero monumentálnych prác. Väčšina týchto diel je v súčasnosti poškodená, alebo bez trvalej starostlivosti - Plastiky k 35. výročiu SNP (1981), Detské ihrisko „Deti na lúke“ (1975), List (1976), Vegetácia (1974).  Trvalým inšpiračným zdrojom tvorby je pre Mikuláša Palka  príroda.