Komisia pre pamätihodnosti mesta Banská Bystrica

Predseda komisie:
Mgr. Vladimír Pirošík – poslanec Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici

Členovia komisie:
Ing. arch. Peter Surovec - pracovník Oddelenia územného rozvoja mesta a architektúry Mestského úradu v Banskej Bystrici
Mgr. Ľubica Fillová - pamiatkárka Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici
PhDr. Roman Hradecký - riaditeľ Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici
Ing. Mgr. Pavol Katreniak – odborný radca Odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu v Banskej Bystrici
PhDr. Igor Graus,PhD. - riaditeľ Štátneho archívu v Banskej Bystrici
PhDr. Oľga Lauková, PhD. – riaditeľka Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici

Tajomníčka komisie:
Jana Pelikánová – pracovníčka Oddelenia kultúry Mestského úradu v Banskej Bystrici